Plan de lucru

SocialWatt este structurat pe șase (6) activități cheie. Două (2) sunt orizontale și se referă la coordonarea și comunicarea/diseminarea proiectului, în timp ce celelalte patru (4) sunt legate de obiectivele proiectului.
Sunt revizuite definiția și status quo-ul sărăciei energetice în UE și se dezvoltă un set de instrumente de asistență decizională ușor de utilizat, pentru a facilita și spori eforturile companiilor energetice de reducere a sărăciei energetice. Mai exact, „SocialWatt Analyser” ajută la identificarea gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, „SocialWatt Plan” ajută la dezvoltarea de scheme adecvate de creștere a eficienței energetice/utilizării energiei regenerabile și ajută la dezvoltarea Planurilor de Acțiune privind Sărăcia Energetică, iar „SocialWatt Check” ajută la monitorizarea și evaluarea eficacității schemelor implementate.
Cu ajutorul instrumentelor de asistență decizională SocialWatt sunt dezvoltate scheme inovatoare pentru declanșarea de investiții în creșterea eficienței energetice/ utilizarea energiei regenerabile în scopul reducerii sărăciei energetice. Schemele selectate se implementează de către furnizorii de energie și utilități participanți în proiect.
Sunt identificați actorii cheie și părțile interesate, inclusiv furnizorii de energie, serviciile sociale și organizațiile consumatorilor și, ulterior, sunt implicați în diverse etape de implementare a proiectului. Sunt organizate și implementate activități de dezvoltare a capacității administrative cu privire la măsurile și schemele pentru reducerea sărăciei energetice.
Se încurajează și se sprijină utilizarea instrumentelor SocialWatt, dezvoltate în cadrul proiectului, pentru a facilita atât identificarea gospodăriilor aflate în sărăcie energetică, cât și dezvoltarea și implementarea de scheme inovatoare adecvate care să declanșeze investiții în creșterea eficienței energetice/utilizarea energiei regenerabile.
Sunt planificate și implementate activități de diseminare și comunicare pentru promovarea obiectivelor și rezultatelor proiectului SocialWatt, pentru diseminarea celor mai bune practici și încurajarea elaborării de scheme inovatoare care să declanșeze investiții în creșterea eficienței energetice/utilizarea energiei regenerabile și pentru reducerea sărăciei energetice.
Coordonarea financiară și administrativă generală a proiectului pentru a asigura implementarea eficientă și în timp util a activităților proiectului.
Work Plan

 

PĂSTREAZĂ LEGĂTURA

 

twitter          facebook          linkedin

 

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER-UL NOSTRU