Părţi interesate

Alte părți interesate cheie

Numeroase părți interesate, incluzând companiile energetice, experții în eficiență energetică și sărăcie energetică, organizațiile pentru servicii sociale, factorii de decizie politică, instituțiile financiare și cercetătorii sunt încurajați să participe activ la activitățile SocialWatt, în timp ce, în paralel, pot beneficia de dezvoltarea, implementarea, testarea și exploatarea schemelor inovatoare pentru reducerea sărăciei energetice.

Gospodării afectate de sărăcie energetică

Persoanele care au dificultăți în a-și plăti facturile la energie și/sau în a-și încălzi/răci locuințele sunt beneficiarii finali ai activităților SocialWatt implementate de furnizorii de energie și utilități. În particular, schemele elaborate se concentrează pe stimularea investițiilor în eficiența energetică și energia din surse regenerabile la nivel de gospodărie. 
  
Acestea vor fi implicate în SocialWatt în diferite faze de implementare ale proiectului, prin ședințe, conferințe și comunicare/consultare directă cu echipa de proiect, după caz.

Nivel de interes

Cercetători și mediul academic
Factori de decizie politică și autorități publice
Instituții financiare
Instituții financiare
Experți în eficiență energetică și sărăcie energetică
Furnizori de energie și utilități și alte părți obligate
Cetățeni afectați de sărăcie energetică
 

PĂSTREAZĂ LEGĂTURA

 

twitter          facebook          linkedin

 

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER-UL NOSTRU