Obiective

Motivare

Furnizorii de energie își asumă cu foarte multă seriozitate responsabilitățile față de clienții lor. Persoanele care au dificultăți în a-și plăti facturile la energie și/sau în a-și încălzi/răci locuințele în mod adecvat creează îngrijorări acestor companii (dincolo de faptul că restanțele la plata facturilor, suportate de companii, pot ajunge la costuri de milioane de euro) și este în interesul acestora să găsească soluții eficiente de reducere a sărăciei energetice în cadrul Obligațiilor lor privind eficiența energetică.

Viziunea noastră

SocialWatt își propune să sprijine părțile obligate, în baza Articolului 7 din Directiva privind Eficiența Energetică pe teritoriul Europei, în dezvoltarea, adoptarea, testarea și promovarea de scheme inovatoare pentru reducerea sărăciei energetice.

Pe lângă activitățile de dezvoltare a capacității administrative, SocialWatt dezvoltă instrumente adecvate pentru a ajuta furnizorii de energie și utilități să identifice, în mod eficient, gospodăriile aflate în sărăcie energetică, și să dezvolte și să monitorizeze schemele care se concentrează pe creșterea eficienței energetice în aceste locuințe.                                                           

Sunt facilitate intervențiile cu scop de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul locuinței și se favorizează creșterea utilizării energiei regenerabile (investiții RES/EE), prin promovarea unor variante de finanțare inovatoare.

În acest fel, SocialWatt sprijină furnizorii de energie și utilități în îndeplinirea obligațiilor legate de eficiența energetică, precum și în îmbunățirea relațiilor publice și a strategiilor de responsabilitate socială corporativă, în reducerea datoriilor și a cheltuielile generale în gestionarea datoriilor și în îmbunătățirea imaginii publice.
SW-Vision

Instrumente suport pentru procesul decizional

SocialWatt Analyser, pentru identificarea gospodăriilor aflate în sărăcie energetică
Mai mult
SocialWatt Plan, pentru elaborarea Planurilor de Acțiune privind Sărăcia Energetică
Mai mult
SocialWatt Check, pentru monitorizarea și evaluarea schemelor de reducere a sărăciei energetice
Mai mult

SocialWatt are cinci obiective clare, măsurabile, realistice și realizabile

Furnizorii de energie și utilități dispun de informații cheie pentru identificarea gospodăriilor aflate în sărăcie energetică (de exemplu, date privind consumul de energie, frecvența plății, aranjamentele de plată, profilul datoriilor și amplasamentul proprietății). Instrumentul „SocialWatt Analyser” (Analizatorul SocialWatt) combină astfel de date cu alte date disponibile (date statistice naționale, regionale și locale, date de la serviciile sociale, etc.) pentru a sprijini furnizorii de energie și utilități să identifice cetățenii afectați de sărăcie energetică.

În cadrul SocialWatt, fiecare furnizor de energie și utilități participant în proiect va folosi „SocialWatt Analyser” și va identifica gospodăriile afectate de sărăcie energetică.
Instrumentul „SocialWatt Plan” (Planificatorul SocialWatt) are scopul de a ajuta companiile energetice de pe teritoriul Europei să identifice și să dezvolte scheme adecvate pentru reducerea sărăciei energetice.
                                                                                                         
În cadrul SocialWatt, fiecare furnizor de energie și utilități participant în proiect va folosi „SocialWatt Plan” și va dezvolta un Plan de acțiune privind Sărăcia Energetică, ce va reprezenta „ghidul” pentru dezvoltarea și implementarea schemelor selectate, care vor declanșa investiții în eficiența energetică/energia din surse regenerabile.
Prin promovarea colaborării și facilitarea transferului de cunoștințe, capacitatea companiilor energetice de a dezvolta scheme care să declanșeze investiții în eficiența energetică/energia regenerabilă și să combată sărăcia energetică va fi puternic consolidată. 

În cadrul SocialWatt, părțile interesate vor avea ocazia de a participa în numeroase activități de dezvoltare a capacității administrative, organizate în 11 țări ale UE, inclusiv în workshopuri având același scop, seminare naționale de instruire și o conferință europeană. 
Furnizorii de energie și utilități, participanți în proiect, vor implementa scheme inovatoare pentru reducerea sărăciei energetice în Croația, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, România și Spania. Acestea vor servi drept cazuri-pilot reprezentând o parte largă și diversă a pieței energetice din UE (în principal, piața energiei electrice și a gazelor naturale), cu condiții socioeconomice și climatice diferite.

Instrumentul „SocialWatt Check” (Verificatorul SocialWatt) are scopul de a realiza monitorizarea și evaluarea schemelor implementate. Astfel, „SocialWatt Check” se va folosi pentru a monitoriza și evalua schemele SocialWatt dezvoltate și implementate.
Activitățile de replicare SocialWatt, combinate cu faptul că societățile energetice SocialWatt își desfășoară activitatea în 26 de țări europene, vor asigura ca rezultatele proiectului și instrumentele dezvoltate în cadrul acestuia să fie folosite pe scară mai largă, în întreaga Europă. Va fi lansat un apel deschis pentru companiile de utilități, pentru a-și exprima interesul de a replica activitățile SocialWatt. În plus, vor fi elaborate documente sumare de politică pentru a facilita factorii de decizie politică să dezvolte programe adaptate pentru reducerea sărăciei energetice.
 

PĂSTREAZĂ LEGĂTURA

 

twitter          facebook          linkedin

 

ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER-UL NOSTRU